10/26/2015

குடியேறிகளுக்கு எதிராக எல்லையை மூட பால்கன் நாடுகள் எச்சரிக்கை

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வடக்கு நாடுகள் குடி யேறிகளை ஏற்பதை நிறுத்தாத பட்சத்தில் தமது நாட்டு எல்லைகளை மூடப்போவதாக பல்கேரியா, ருமேனியா மற்றும் செர்பியா ஆகிய பால்கன் நாடு கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.
குடியேறிகள் பிரச்சினைக்கு ஐரோப்பிய நாடுக ளுக்கு இடையில் பரந்த தீர்வொன்று எட்டப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கும் இந்த நாடுகள், ஆயிரக்கணக்கான குடியேறிகளுக்கு தமது நாடுகள் இடைத்தடை வலயமாக மாறுவதை ஏற்க முடியாது என்று எச்சரித்துள்ளன.
பால்கன் நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையிலான சந்திப்புக்கு முன்னர் பல்கேரியாவில் கடந்த சனியன்று சந்தித்த மேற்படி மூன்று நாடுகளினதும் தலைவர், இந்த எச்சரிக் கையை விடுத்துள்ளனர்.
யுத்தம் மற்றும் வறுமை காரணமாக இந்த ஆண்டில் மாத்திரம் சுமார் 670,000 குடியேறிகள் ஐரோப்பாவை அடைந் துள்ளனர். இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பின்னர் ஐரோப்பா சந்திக்கும் பிக மோசமான அகதி பிரச்சினையாக இது மாறியுள்ளது.
குடியேறிகளின் படையெடுப்பு அதிகரித்ததை அடுத்து ஹங் கேரி தனது செர்பியா மற்றும் குரோஷிய எல்லைகளை மூடியது. ஸ்லோவேனியாவும் தனது எல்லையை மூடப்போவ தாக எச்சரித்துள்ளது. இந்த பிரச்சினை, ஐரோப்பிய நாடுக ளுக்கு இடையிலான சுதந்திர நடமாட்டத்தை உறுதிசெய்யும்ய்ங்கன் முறைக்கு பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையில் பொது வான இணக்கம் ஒன்றை எட்டுவதே இதற்கு சிறந்த தீர்வாகும் என்று பல்கேரியா, ருமேனியா மற்றும் செர்பியா கூட்டாக அறிவித்துள்ளன.
ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா மற்றும் ஏனைய நாடுகள் தமது எல்லைகளை மூடிம்பட்சத்தில் நாமும் அதே சந்தர்ப் பத்தில் எமது எல்லைகளை மூடத்தயாராக இருக்கிறோம்" என்று பல்கேரிய பிரதமர் பொய்கோ பொரிசோவ் குறிப் பிட்டுள்ளார்.

0 commentaires :

Post a Comment