11/14/2015

இலங்கையர் எவரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனரா அறிந்து கொள்ளலாம்

Afficher l'image d'origineபரிஸ் நகரில் பல இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதல்களால் நூற்றக்கணக்கானோர் பலியாகியுள்ளனர். இந்நிலையில் இலங்கையர் எவரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனரா என்பது தொடர்பில் கீழுள்ள இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம்  என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொடர்பு இலக்கங்கள் 
+94112445264 
0774919796, 
நஸீர் மஜீட் +33620505232
குணசேகர  +33677048117

0 commentaires :

Post a Comment