11/28/2015

யாழ்ப்பாணத்து மாற்றுப் பாலினத்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள்

விதை-vithai's photo.விதை-vithai's photo.

1 - அண்ணளவாக 500 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்களை மாற்றுப் பாலினத்தவர்களாக உணர்ந்தும் அது தொடர்பில் சிகிச்சைகளுக்கும் உட்பட்டிருக்கின்றனர் .
2 - குடும்ப அலகில் ஏற்படும் அடிப்படையான சிக்கலுக்கே இவர்கள் முதலில் முகம் கொடுக்கின்றனர் . பலரும் இன்றுவரை வீட்டுக்கு பயந்தவர்களாகவும் தங்களது விருப்பங்களை வெளிப்படுத்த முடியாதவர்களாகவும் ஒரு கலாசார தடையை உணருகின்றனர் .
3 - வேலையில்லாப் பிரச்சினை இவர்கள் முன் வைக்கும் பிரதான பிரச்சினை .
4 - மேலும் மருத்துவச் செலவுகளும் அதிகம் . யாழ்ப்பாணத்து பொதுச் சூழலில் பெண்களை விட அதிகம் வன்முறைக்குள்ளாகும் தொகுதியினராகவே இவர்கள் உள்ளனர் , உதாரணமாக , ஒரு பெண்ணை வீதியில் மறித்து சேட்டை செய்வது கடினம் , ஆனால் மாற்றுப் பாலினராக - பெண்ணாக தன்னை உணர்ந்தவரை சேட்டை செய்வது அதிகமாகவே உள்ளது , வீதியில் வருவதே பிரச்சினை !
5 - பின்னர் நிகழ்வில் - அடிப்படையான உளவியல் உடலியல் மாற்றங்கள் பற்றியும் பொதுவான சந்தேகங்கள் பற்றியும் தங்களது அபிப்பிராயங்களை பரிமாறிக் கொண்டனர் .
6 - இந்த பொதுச் சிக்கலை ஓரளவு தீர்த்துக் கொள்வதற்கு அமைப்பு ரீதியான முன் நகர்வு வேண்டும் என்றும் அதற்க்கான தேவையை பின்வருமாறும் கலந்து கொண்டவர்கள் தெரிவித்தனர் .
* பிரதேச ரீதியாக மாற்றுப் பாலினத்தவர்கள் கையாளப்படும் முறை வித்தியாசமானது . அதனால் நமது சூழலின் பிரச்சினைகளை உரையாட முன் வர குழு ரீதியான உரையாடல்கள் அவசியம் .
* வேலை வாய்ப்பு பிரச்சினைகளை தீர்த்துக் கொள்ளவும் அமைப்பு ரீதியான நகர்வுகள் உதவும் . உதாரணமாக , அமைப்பு ரீதியாக இயங்கும் போது பொது தரவுத் தளம் ஒன்றை உருவாக்கினால் , அதில் அணைத்து தரவுகளும் அவர்களின் தகமைகளும் பதிவிடப்படும் , அதன் மூலம் உதவ நினைப்பவர்கள் அமைப்பை தொடர்பு கொண்டாலே விடயனகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் , அல்லது கலந்துரையாடலாம் ,
* மூடப்பட்ட - கட்டிறுக்கமான இந்த சமூக அமைப்பில் மாற்றுப் பாலினமாக தான் எல்லோருமே உள்ளோம் . ஒன்றுக்கு ஒன்று மாற்று ,
* இது ஒரு முன் ஆயத்தம் மட்டுமே , ஒரு பொது உரையாடலுக்கான வெளி இதன் மூலம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நாம் கருதுகிறோம் , மேலும் விரித்தும் வளர்த்தும் செல்லப்பட வேண்டிய விடயமாகவே இதை கருதுகிறோம்
விரிவான தகவல்களை பின்னர் எழுதுகிறோம் ...
விதை குழுமம் .
-

0 commentaires :

Post a Comment