உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

1/24/2016

"வாசிப்பு மனநிலை விவாதம்"
பிரான்ஸ் புகலிட எழுத்தாளர்களும் வாசகர்களும் இணைந்து தொடர்ச்சியாக நடத்திவரும் "வாசிப்பு மனநிலை விவாதம்" என்னும்   வாசகர் வட்டத்தின் ஒன்று கூடல் இவ்வாரம் இடம்பெறவுள்ளது. இன்று ஞாயிறு அன்று பாரிஸில் இடம்பெறவுள்ள நிகழ்வானது இருபதாவது தொடர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகாலமாக இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

இதுவரை காலமும் நடந்த நிகழ்வுகளில் சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் பற்றிய உரையாடல்களை  வாசிப்பு மனநிலை விவாத அரங்கு கடந்து வந்துள்ளது.


இவ்வார நிகழ்வில் அண்மையில் காலமான டேவிட் ஐயாவின் நினைவு நூல் பற்றிய ஆய்வும் உருத்திராவின் ஆண்கோணி,ஜமிலின் தாளில் பறக்கும் தும்பி போன்ற கவிதை தொகுப்புகள் மீதான உரையாடல்களும் சேனனின் லண்டன்காரர்கள் நாவல் பற்றிய கருத்துரையும் இடம்பெறவுள்ளன. 

0 commentaires :

Post a Comment