1/04/2016

திருகோணமலை மாவட்டத்துக்கான ஒரு பல்கலைக் கழகம்


திருகோணமலை மாவட்டத்துக்கான
ஒரு பல்கலைக் கழகம்

1950 களில் தமிழ் பல்கலைக்கழக இயக்கம் தொடங்கப் பட்டு அது திருகோணமலையிலேயே அமைக்கப் படுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டன.ஆனாலும் அன்றய அரசியல் சூழ் நிலைகள் அது அமையாமலேயே முடிந்து போன கதையானது.
1990 களில் திருகோணமலை பல்கலைக் கழக கல்லூரி உருவானது.பின்னாளில் சிறிது காலம் சிறிஜெயவர்த்தன புர பல்கலைக் கழகத்தின் மேற்பார்வையில் இயங்கியது.2001ல் கிழக்குப் பல்கலைகழக வளாகமாக இணைக்கப் பட்டு இன்றுவரை இயங்குகிறது.
இன்றய சமூக பொருளாதார அரசியல் கல்வி கலாசார பின்னணியில் திருகோணமலை வளாகம் கிழக்குப் பல்கலைகழகத்திலிருந்து பிரிந்து தனியான பல்கலைக் கழகமாக மாற்றப் பட வேண்டும்.
ஏனய பல்கலைக் கழகங்களில் இல்லாத துறைகள் உருவாக்கப் படவேண்டும்.
1.கப்பல் கட்டுமான தொழில் நுட்பம்
2.கடல் தொழில் நுட்பம்
3.நாட்டுப் புறவியல்
4.ஈழத்தமிழர் இசை நடன மரபு
5.தொல்லியலும் மானிடவியலும்
ஆகிய புதிய துறைகளை முன்மொழியலாம்.
மூதூர் பிரதேசத்தில் ஒரு வளாகத்தையும் கிண்ணியா தம்பலகாமம் பிரதேசத்தில் மற்றொரு வளாகத்தையும் உருவாக்கலாம்.
திருகோணமலை கல்விமான்களும்,சமூகஆர்வலர்களும் அரசியலாளர்களும் இணைந்து இந்த முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபடவேண்டும். இதற்கான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி செயல்படவேண்டும்.
பாலசுகுமார்
முன்னாள் பீடாதிபதி
கலை கலாசார பீடம்
கிழக்குப் பல்கலைக் கழகம்.

நன்றி முகனூல் 

0 commentaires :

Post a Comment