உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

2/17/2016

கிழக்குமாகாண இலக்கியவாதிகளையும் எழுத்தாளர்களையும் சந்திக்கின்ற நிகழ்வுகள்

தமிழ் மிரர் பத்திரிகை கிழக்குமாகாண இலக்கியவாதிகளையும் எழுத்தாளர்களையும் சந்திக்கின்ற நிகழ்வுகள்
இம்மாதம்
20 ஆம் திகதி திருகோணமலை ஜமாலிய்யா முஸ்லிம் மஹாவித்யாலயம்
21 ஆம் திகதி ஞாயிறு மட்டக்களப்பு மாநகர பொதுவாசிகசாலை கேட்போர்கூடம்
22 ஆம் திகதி திங்கள் அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனை கிறிஸ்டா இல்லம்...
காலை 09.00 மணிக்கு

0 commentaires :

Post a Comment