Election 2018

2/22/2016

உலகப் புகழ் பெற்ற இத்தாலிய நாவலாசிரியரும் அறிஞருமான உம்பர்டோ ஈக்கோ மரணமடைந்தார்


லகப் புகழ் பெற்ற இத்தாலிய நாவலாசிரியரும் குறியியியல் (semiotics) அறிஞருமான உம்பர்டோ ஈக்கோ(84வயது) 2016 பிப்ரவரி 19 அன்று மிலான் நகரில் புற்றுநோயால் மரணமடைந்தார். 1980களின் மத்தியிலிருந்து தமிழின் இலக்கியச் சிறுபத்திரிகைகளிலும், கல்விப் புலத்திலும் அமைப்பியல், குறியியல் ஆகிய சிந்தனைத் துறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதிகமும் விவாதிக்கப்பட்டு சிந்தனைத் துறை மாற்றங்களை விளைவித்துவந்தன. அதன் ஒரு பகுதியாக உம்பர்டோ ஈக்கோவின் சிந்தனைகளும் படைப்புலகமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

0 commentaires :

Post a Comment