2/17/2016

சந்திரகாந்தனின் கல்விப் பணிக்கு கிடைத்த இன்னுமொரு வெற்றி -வரலாற்றில் முதன் முறையாக மருத்துவ பீடத்துக்கு தெரிவான மாணவி

பேத்தாளை விபுலானந்தா கல்லூரியில் இருந்து வரலாற்றில் முதன் முறையாக மருத்துவ பீடத்துக்கு தெரிவான மாணவியாக நா.ராஜிதா  சாதனை படைத்துள்ளார்.இப்பாடசாலை கடந்த போர் காலத்தில் சீர்குலைந்து வளர்ச்சியின்றி கிடந்தது.கிழக்கு மாகாணம் இயல்புநிலைக்கு திரும்பிய பின்னர் முதலமைச்சர் சந்திரகாந்தன் இப்பாடசாலையை தரமுயர்த்தி வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுத்தார்.

இதன்காரணமாக இங்கு உருவாக்கப்பட்ட மருத்துவ பிரிவு வளர்ச்சிகண்டது.தற்போது முதன் முறையாக பேத்தாளை விபுலானந்தா கல்லூரியில் இருந்து வரலாற்றில் முதன் முறையாக மருத்துவ பீடத்துக்கு  மாணவி நா.ராஜிதா தெரிவாகியுள்ளார்.
கிழக்குமாகாண முதலாவது முதலமைச்சர் சந்திரகாந்தனின் கல்விப் பணிக்கு கிடைத்த இன்னுமொரு வெற்றி இதுவாகும்.

0 commentaires :

Post a Comment