உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

4/30/2016

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் மாபெரும் மேதின கூட்டம்- மட்டக்களப்பு

  வழமைபோல இம்முறையும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் மாபெரும் மேதின கூட்டம் மட்டக்களப்பு நகரில் இடம்பெற உள்ளது.
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

0 commentaires :

Post a Comment