4/30/2016

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் மாபெரும் மேதின கூட்டம்- மட்டக்களப்பு

  வழமைபோல இம்முறையும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் மாபெரும் மேதின கூட்டம் மட்டக்களப்பு நகரில் இடம்பெற உள்ளது.
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

0 commentaires :

Post a Comment