உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

8/26/2016

ஆயிரம் வார்த்தைகளில் சொல்லமுடியாத உணர்வுகள்

ஆயிரம் வார்த்தைகளில் சொல்லமுடியாத உணர்வுகளை ஒரே கார்டுனில் சொல்லிவிடலாம்.அண்மையில் ஒரிசாவில் ஒரு தலித் மகனுக்கு நேர்ந்த கதியை (மனைவி சடலத்தை தோளில் சுமந்து சென்ற விவகாரம்) கோட்டோவியமாக வரைந்தவர் கேரளாவின் கோழிக்கோட்டை சேர்ந்த SIRAJ KASIM அவர்கள்.

0 commentaires :

Post a Comment