9/28/2016

வீதி நாடக போட்டியில் களுதாவளை மாணவர்கள் முதலிடம்

"சக்தி வளம் பற்றி கூறவந்தோம்..." எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற வீதி நாடக போட்டியில் களுதாவளை மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளனர். தேசிய மட்டத்திலும் வெற்றிபெற எமது வாழ்த்துக்கள். - .

0 commentaires :

Post a Comment