10/17/2016

இலஞ்ச, ஊழல் ஆணைக்குழு பணிப்பாளர்-டில்ருக்ஷி இராஜினாமா-நல்லாட்சியிலும் அரசியல் தலையீடா?

இலஞ்ச, ஊழல் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் டில்ருக்ஷி டயஸ் விக்கிரமசிங்க, தனது பதவியை இராஜினாமாச் செய்துள்ளார். நல்லாட்சியிலும் அரசியல் தலையீடா?

0 commentaires :

Post a Comment