10/17/2016

பதவியை துறப்பாரா திகாம்பரம்?

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு கோரிக்கையான ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எனது அமைச்சு பதவி தடை என்றால், மக்களுக்காக எனது அமைச்சு பதவியை துறக்க நான் தயாராக உள்ளேன்” என மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு  மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சர் பழனி திகாம்பரம் தெரிவித்தார்.
ஹட்டன் போடைஸ் தோட்ட கொணக்கலை பிரிவில் சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் வைத்து இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

0 commentaires :

Post a Comment