10/21/2016

ஜனாதிபதி மஹிந்தவின் அல்ல மைத்திரியின் ஒரு நாள் செலவு ஒரு கோடிக்கும் மேல்

பாராளுமன்றத்தில் நேற்று 2017ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்ட ஒதுக்கீட்டு வரைபு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதனடிப்படையில் ஜனாதிபதியின் உத்தேசிக்கப்பட்ட செலவீனம் 6.45 பில்லியன் ரூபாவாகும்.
2016ம் ஆண்டு 2.3 பில்லியன் ரூபாவாக உத்தேசிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதிக்கான செலவீனம், 2017ம் ஆண்டு ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்தின் படி, 6.45 பில்லியன் ரூபாவாக காணப்படுகின்றது. இம்முறை அது மூன்று மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோன்று 2016ம் ஆண்டு 0.4 பில்லியன் ரூபாவாக இருந்த பிரதமரின் செலவீனம், 2017ம் ஆண்டு ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்தின் படி, 1.25 பில்லியன் ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.
அதற்கமைய 2017ம் ஆண்டு தொடர்பில் எதிர்பார்க்கப்படும் அரசாங்க செலவு 1819.5 பில்லியன் ரூபா என தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 2016ஆம் ஆண்டு அரசாங்க செலவு 1941.4 பில்லியன் ரூபாவாக காணப்பட்டது. இது 2016ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 21.9 பில்லியன் ரூபா குறைவென கூறப்படுகின்றது.  

0 commentaires :

Post a Comment