11/21/2016

ஐஎஸ் ஐஎஸ் இயக்கத்தில் இலங்கை முஸ்லிம்களில் சிலர்

கேள்வி -ஐஎஸ் ஐஎஸ் இயக்கத்தில் இலங்கை முஸ்லிம்களில் சிலர் இணைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகின்றதே?
பதில் - இதில் உண்மை இருக்கிறது என நான் நினைக்கவில்லை. இது மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு கூற்றாகவே தெரிகிறது.
கேள்வி - நீதி அமைச்சரே அவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்?
...
பதில் - அவர் நீதி அமைச்சரே அன்றி பாதுகாப்பு அமைச்சரோ, சட்டம், ஒழுங்கு பற்றிய அமைச்சரோ அல்ல. இதில் ஏதோ அரசியல் உள் நோக்கம் இருப்பதாகவே கருத வேண்டியுள்ளது.
தோழர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் இன்று சிங்கள ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியிலிருந்து.

0 commentaires :

Post a Comment