உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

11/07/2016

பீரிஸின் சு.க உரித்துரிமை பறிப்பு

  முன்னாள் அமைச்சரும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் உறுப்பினருமான ஜி.எல். பீரிஸின் உரிப்புரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அமைச்சர் துமிந்த திஸாநாயக்க தெரிவித்தார்.

0 commentaires :

Post a Comment