11/07/2016

பீரிஸின் சு.க உரித்துரிமை பறிப்பு

  முன்னாள் அமைச்சரும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் உறுப்பினருமான ஜி.எல். பீரிஸின் உரிப்புரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அமைச்சர் துமிந்த திஸாநாயக்க தெரிவித்தார்.

0 commentaires :

Post a Comment