உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

12/02/2016

 விடுதலையின் சந்தோஷம்...

சுமார் ஒரு வருடகால சிறைத் தண்டனை அனுபவித்த நிலையில், இன்று விடுதலை பெற்ற முன்னிலை சோஷலிசக் கட்சியின் அரசியல் குழு தலைவர் குமார் குணரட்னம்இ சிறைச்சாலையை விட்டு விடுதலையானார்.

0 commentaires :

Post a Comment