உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

10/19/2017

 எழுத்து பிழையுடன் பேசும் ரீயூசன் மாஸ்டரும் எம்பியுமான அமல்

L’image contient peut-être : 1 personne, texteகாலத்துக்கு தேவையான அவசியமான கருத்து ஒன்றை எங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்ட  தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கெளரவ வியாழேந்திரன் (அமல்) அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார். அவரது கருத்துத்தான் எமது பல இளைய சமூகத்தினரின் கருத்தாகவும் உள்ளது.
தங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் வரவேற்புக்களும் ஐயா. ஆனாலும் ஒரு சின்ன எழுத்துப்பிழையுள்ளது.
தமிழ் கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியேறுவோர் துரோகிகள் என்பதில் "வெளியேறுவோர்" என்பது "வெளியேறாதோர்" என்று  வந்திருக்க வேண்டும்.

0 commentaires :

Post a Comment