8/31/2018

தொடரும் யானைத்தாக்குதல்கள்

இன்று காலை மட்டக்களப்பு -மாலையர் கட்டு கிராமத்தில் யானதை்தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி லயனிதன் என்ற இளைஞன் மரணமடைந்துள்ளார். L’image contient peut-être : 1 personne, debout

0 commentaires :

Post a Comment