9/20/2018

எழுத்தாளர் கெகிராவ ஸஹானாவின் மரணச் செய்தி

Résultat de recherche d'images pour "கெகிராவ ஸஹானா"
எழுத்தாளர் கெகிராவ ஸஹானாவின் மரணச் செய்தி வருத்தமளிக்கிறது.
நல்லதோர் ஆளுமை. எழுத்தாளர் கெகிராவ சுலைஹாவின் சகோதரி இவர். இதுவரை 10 இற்கும் அதிகமான இலக்கிய நூல்களை வாசிப்புச் சமூகத்திற்குப் பரிசளித்தவர்.
 

0 commentaires :

Post a Comment