10/11/2018

செங்கலடிமத்தியகல்லூரி ஆசிரியர் காட்டுமிராண்டித்தனம் .


மாணவர்கள் மீது அக்கறையுடனும் கரிசனையுடனும் நடந்துகொள்ளவேண்டிய ஆசியர்கள் இவ்வாறுநடப்பதா?
இந்தக்காட்டுமிராண்டி தனத்துக்கு காரணமான ஆசியரை உடன் ஆசிரியர் பணியில் இருந்து இடைநிறுத்த  கல்விபணிப்பாளர் உரியநடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்..
காட்டுமிராண்டிகளை கடுமையாக தண்டிக்கவேண்டும்..

நன்றி ஜீவதாஸ் முகநூல் 

0 commentaires :

Post a Comment