11/25/2018

’மாவீரர் நினைவு தின நிகழ்வுகள் நடைபெறாது’

மாவீரர் நினைவு தின நிகழ்வுகள் நடத்துவது குறித்துஇ அரசாங்கத்தால்இ எவ்வித அனுமதிகளும் வழங்கப்படவில்லையெனஇ அரசாங்க தகவல் பணிப்பாளர் நாயகம் நாலக கலுவெலஇ ​இன்று (24)  தெரிவித்தார்.
அத்துடன்இ அவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மேற்கொள்ளப்படும் பிரசாரங்களில் எவ்வித உண்மையுமில்லையெனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

  • மாவீரர் நினைவு தின நிகழ்வுகள் நடத்துவது குறித்துஇ அரசாங்கத்தால்இ எவ்வித அனுமதிகளும் வழங்கப்படவில்லையெனஇ அரசாங்க தகவல் பணிப்பாளர் நாயகம் நாலக கலுவெலஇ ​இன்று (24)  தெரிவித்தார்.
    அத்துடன்இ அவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மேற்கொள்ளப்படும் பிரசாரங்களில் எவ்வித உண்மையுமில்லையெனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

0 commentaires :

Post a Comment