4/23/2019

குண்டு தயாரிப்பவர்களைத் தயாரிப்போரை இனங்காணல்

குண்டு தயாரிப்பவர்களைத் தயாரிப்போரை இனங்காணல் அவசியம்-
தோழர் *பஸீர் சேகுதாவூத் 
*******************************"**********
L’image contient peut-être : une personne ou plus et intérieur


அவ்வப்போது குண்டு தயாரிப்பவர்களையும், குண்டுகளோடு குதிப்பவர்களையும்,குண்டுகளை மக்கள் கூடும் இடங்களில் கொண்டு வைப்பவர்களையும் கண்டுபிடித்து களைவதை விடவும்- நீண்டகாலமாக குண்டு தயாரிப்பவர்களைத் தயாரிக்கும் தத்துவார்த்த அரசியல் மதவாத புலனாய்வு சக்திகளைக் கண்டுபிடித்து துடைத்தழிப்பதே அவசியத் தேவையாகும்.
நம்மடாக்கள்ட பேர்தான் "அடிபடுது" என்கின்றனர். அதுசரிதான், ஆனால் "அடிபடப்போவது" இனி பெயர்கள் மட்டுமல்ல..நாமும் நமது மக்களும் நமது பேரர்களும்தான் என்பதை முஸ்லிம்கள் அறிக!
விரிவான ஆய்வு வேறு கதைகளைச் சொல்லக்கூடும்.
எனது மூளையும் இதயமும் சுக்குநூறாகி வெடிக்கும் வேளை வெளியாகும் 'அந்நூர்' எனும் வெளிச்சம் பெரு வெளியில் பரவ தற்கொலைத் தாக்குதல் எனச் சொல்லப்படும் தொடர் குண்டு வெடிப்புகளால் கொல்லப்பட்ட எமது மக்களையும் வெளிநாட்டு சோதரர்களையும் அஞ்சலிக்கிறேன்.
இந்த வகை அஞ்சலி ஹறாம் என பத்வா தரும் எவரையும் நான் பொருதத் தயார்.
*நன்றி முகநூல் 

0 commentaires :

Post a Comment