4/26/2019

“தீவிரவாதிகளின் உடல்களைக்கூட ஏற்கோம்” – ஜம்மிய்யதுல் உலமா அறிவிப்பு !

இஸ்லாமியர்கள் என்ற ரீதியில் நாங்கள் தீவிரவாதிகளின் உடல்களை கூட ஏற்கமாட்டோம். கிறிஸ்தவர்கள் வரும் ஞாயிறுக்கிழமை பிரார்த்தனைக்கு தேவாலயங்களுக்கு செல்லுங்கள் . பாதுகாப்பு இல்லை என்று நீங்கள் கருதினால் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்களாகிய நாங்கள் வந்து உங்களுடன் நிற்கிறோம்.”
அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா சற்றுமுன் கொழும்பில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவிப்பு !

0 commentaires :

Post a Comment