11/16/2019

அஞ்சலி- குமாரதேவன்

ஈழப்போர்களுக்கு பின்னான யாழ்ப்பாணத்தின் Living Treasure ஆக இருந்த குமாரதேவன் ஐயா சுகவீனம் காரணமாக காலமானார். L’image contient peut-être : 1 personne, texte
2009 ஈழப்போர் முடிவின்பின் தமிழ்பாசிச அழிவின்பின் யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கள் இருபதுகளிலுள்ள ஒரு இளைஞர் கலை/இலக்கிய இயக்கம் முகிழ்த்தது. வாழக்கொடுத்துவைத்த இந்த தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் அனைவரும்(ஒரு சிலர் தவிர) உள்ள இப்படத்தில் நடுவில் இருப்பவர் இயக்கத்தின் "மூத்த உறுப்பினர்" #குமாரதேவன் #ஐயா.
இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் தன் 60வது பிறந்தநாளைக்கொண்டாடவிருந்த காரைநகரானான குமாரதேவன் ஐயா ஒரு பிரமச்சாரி. வண்ணார்பண்ணையில் ஒரு சாப்பாட்டுக்கடையின் மனேச்சராக தன்வாழ்நாள் பூராக இருந்தவர் . தீவிரமான படிப்பாளி, வாசகர். சுதந்திர இலங்கையின் அரசியல் நிகழ்வுகளையும் ஈழப்போராட்ட வரலாற்றையும் துல்லியமாக ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பவர்.
பாரிஸ் மாநகரத்திலுள்ளது போன்ற இலக்கிய "கபே" க்கள் இல்லாத யாழில் இவரது சாப்பாட்டுக்கடை
இக் கன்னி எழுத்தாளர்களின் ஓசி Literary Cafe.
Adios ஐயா.
நன்றிகள் முகநூல் - நட்சத்திரன் செவ்விந்தியன்

0 commentaires :

Post a Comment