11/11/2019

தேர்தல் தொடர்பாக பேராசிரியர் கோபிந்தராஜா அவர்களுடனான உரையாடல் கேள்விகள் சக்கரவர்த்திஎதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பாக முன்னாள் கிழக்கு பல்கலைக்கழக உபவேந்தராக பணியாற்றிய பேராசிரியர் கோபிந்தராஜா அவர்களுடனான உரையாடல்  பேட்டி காண்பவர் எழுத்தாளர் சக்கரவர்த்தி

2 commentaires :

Unknown said...

Brilliant,highly intellectual interview.Beyond any doubt a perfect pragmatic interview.

sam siva said...

கனடாவில் கணிதம் படிப்பித்து உழைக்கும் ஒருவர் இவர் கணிதம் தெரிந்ததுபோல் அரசியல் தெரிய வாய்ப்பில்லை

Post a Comment