11/09/2019

நாளை வருகின்றார் பசில் இராஜபக்ச

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகளின் ஏற்பாட்டில் மட்டக்களப்பில் பல்வேறு கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள நாளை வருகின்றார் பசில் இராஜபக்ச அவர்கள் .
செய்தோம் செய்விப்போம்
நான்கு வருடமாக முடங்கிக்கிடக்கும் அபிவிருத்தி பணிகள் மீண்டும் தொடங்கும் மிடுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட கோத்தபாயாவை ஆதரிப்போம். L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes souriantes

0 commentaires :

Post a Comment