12/04/2019

அனுராதா யஹம்பத் –கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக நியமனம்


கிழக்கு,மற்றும் வடமத்திய  மாகாணங்களுக்கான புதிய ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் இன்று (04) பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.
                
 கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக அனுராதா யஹம்பத், வட மத்திய மாகாண ஆளுநராக திஸ்ஸ விதாரண, ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 முன்னதாக ஆறு புதிய ஆளுநர்கள்  ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் கடந்த மாதம் (21) பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டிருந்தனர்.
ஆளுநர்களின் முழுமையான விவரங்கள் 
அனுராதா யஹம்பத் – கிழக்கு மாகாணம் 
திஸ்ஸ விதாரண–   வட மத்திய மாகாண ஆளுநர்
ராஜா கொல்லுரே –  ஊவா மாகாண ஆளுநர்
சீதா அரம்பேபொல – மேல் மாகாண ஆளுநர்
ஏ.ஜே.எம்.முஸம்மில் – வடமேல் மாகாண ஆளுநர்
லலித் யு.கமகே         –  மத்திய மாகாண ஆளுநர்
வில்லி கமகே         –   தென் மாகாண ஆளுநர்
டிகிரி கொப்பேகடுவ – சபரகமுவ மாகாண ஆளுநர்

0 commentaires :

Post a Comment