6/21/2020

யாழ்ப்பாணத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் சின்னம் பட்டம்!Afficher l’image source
வர்க்க ரீதியகவும் இனரீதியாகவும் சாதி ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், தமது வேட்பாளர்களை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள்.
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதிகள், ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் தலைமையில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்வதற்கான அரசியலை முன்னெடுக்கிறார்கள்.
அந்த அரசியலில் ஒரு சிறு பகுதியாக இம்முறை பாராளுமன்றத் தேர்தலில் பட்டம் சின்னத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் போட்டியிடுகிறார்கள்.
தலித்துக்களுக்காக இப்போதெல்லாம் ஜிகாபைட் கணக்கில் முகநூலில் வாதிட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் வாருங்கள்..
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் அரசியலில் இணைந்து கைகோர்க்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆதரவுக் கரத்தையாவது நீட்டுங்கள்..
செல்வம் கொழிக்கும் ஆதிக்க சாதிமான்களை எதிர்த்து நிற்கும் இந்த மக்களின் தேர்தல் முயற்சிக்கு பொருளையோ, குறைந்தது வார்த்தைகளையோ கொடுத்து உதவுங்கள்...
வார்த்தைகளின் நேர்மை நடைமுறையில் தான் உரசிப்பார்க்கப்படுகிறது.

0 commentaires :

Post a Comment