7/04/2020

தேர்தல் காரியாலயம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின்  வேட்பாளர் திரு.ஜெயவாணிதாசன் அவர்களின் தேர்தல்  காரியாலயம் இன்று கல்லடியில் ஆதரவாளர்கள்  புடை சூழ கோலாகலமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. தலைவர் சிவ சந்திரகாந்தன் அவர்களின் சிந்தனையான
"மாற்றத்தை நோக்கிய மட்டக்களப்பு "எனும் வாசத்திற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க மட்டக்களப்பு மக்கள் மனதில் என்று படகுச்சின்னம் வெற்றியின் சின்னம்.

0 commentaires :

Post a Comment