3/06/2021

"உங்களுக்கு ஒரு வீடு" மண்முனை பிரதேசத்தில் ஆரம்பம்

 "உங்களுக்கு ஒரு வீடு" என்கின்ற திட்டத்தின் கீழ் நாடு பூராகவும் உள்ள ஒவ்வொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளுக்கும் 5 வீடுகளை வழங்கும் தீர்மானத்திற்கமைய மண்முனை மேற்கு வவுணதீவுப் பிரதேசத்தில்  முதற்கட்டமான வீட்டுக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இடம்பற்றது.

புதுமண்டபத்தடி கி.சேவையாளர் பிரிவு மற்றும் நெடியமடு கிராம சேவையாளர் பிரிவில் ஆகிய இரு இடங்களில்

இடம்பெற்றது.

மட்/மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழு தலைவரின் இணைப்புச் செயலாளர் திருமதி மங்களேஸ்வரி சங்கர்,தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகளின் பிரதிச் செயலாளர் ஜெயராஜ், வவுணதீவு பிரதேச அமைப்பாளர் போன்றோர் கலந்து கொண்டனர்.

0 commentaires :

Post a Comment