5/13/2021

அரச காணியும் கிரான் கேடியும்கோறளைப்பற்று தெற்கு கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிரான் கிழக்கு கிராம சேவகர் பிரிவில் நிருவாக ரீதியாக எந்தவொரு அரச அதிகாரிகளுக்கும் தெரியப்படுத்தாமலும் எவ்வித முன் அனுமதியுமின்றி சட்டத்திற்கு முரணாக 240 திற்கு மேற்பட்ட குடும்பங்களை 15 ஏக்கர் காணியில் வெளியூர் நபர்களை குடியமர்த்தியுள்ளார் திரு. விமலசேன லவக்குமார். இதற்காக லவன் எழுச்சிக்கிராமம் எனவும் பெயர் வைத்துள்ளார்.

இக்குடியேற்றம் தொடர்பில் இப்பிரதேச மக்கள் பாரிய அச்சத்தில் உள்ளனர் காரணம்  இந்த குடியேற்றம் கிராமசேவகர், பிரதேச செயலாளர் அனுமதியின்றி சட்டத்திற்கு முரணன குடியேற்றம் என்பதனால்    

• இவர் யார்?
• இவரது பின்னணி என்ன?
• இவருக்கு பின் உள்ள பலம் எது?
• ஒரு தனிநபரால் எவ்வாறு இது சாத்தியம்?
• இதனால் இவர் அடையநினைக்கும் விடையம் எது?
என பல்வேறு சந்தேகங்கள் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.
திரு. விமலசேன லவக்குமார் தனது பரம்பரை காணியினையே காணி இல்லாத மக்களுக்கு இலவசமாக கொடுப்பதாக ஊடகங்களுக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளார். இவர் கிரானில் தனது குடும்பம் இருப்பதற்கே காணி இல்லாமல் இருந்தவர் இவருக்கு எவ்வாறு 15 ஏக்கர் காணி கிடைத்தது. இதன் பின்னணி என்ன? இதற்கு பின் உள்ள மோசடித்தனம்தான் என்ன?
இவரால் வழங்கப்பட்ட காணியிலே இவ்வளவு சந்தேகம் இருக்கின்றபொழுது திரு. விமலசேன லவக்குமார் காணியினை வழங்கும் மக்களிடம்  ஒரு குடும்பத்திற்கு முற்பணமாக 5000.00 ரூபாவும் அங்கு செய்கின்ற  ஏனைய சில வேலைகளுக்காக 15000 ரூபாவுமாக 240 குடும்பங்களுக்கு (20,000*240=4,800,000)15 ஏக்கரையும் வழங்குகின்றார். இது எவ்வாறு இலவசமாகும்.
எனவே இந்த விடயத்தினை ஒரு தனிநபரால் செய்யமுடியாது இந்ந மோசடிக்கு பின்னால் இருக்கின்ற குழுவினரை உரிய அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்து இதற்குத்தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கிரானில் இது போன்று இன்னுமொரு லவன் எழுச்சிக்கிராமம் 02 வெகு வரைவில் அமைப்பதற்கான திட்டம் போடப்பட்டு அதற்கான விண்ப்பபடிவமும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதாம். 
இதனால் கிராமத்தில் பாரிய சமூகச்சிக்கல் இடம்பெறுவதற்கு முன்பு இதனை தடுத்து நிறுத்தவேண்டியது
• பிரதேசத்தினை பிரதிநிதித்துவ்படுத்தும் அரசியல் வாதிகள்
• பிரதேச அரச அதிகாரிகள்
• பிரதேச மக்கள்
• சமூக ஆர்வலர்கள்  
போன்ற அனைவரும் இதனை யாரிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கவேண்டுமோ அவர்களிடத்தில் கொண்டு சேர்த்து இதற்கான தீர்வினை பெற்றுதாருங்கள்.

நன்றி முகநூல் *

ரெஜினோல்ட்

0 commentaires :

Post a Comment