5/28/2021

சமூக விடுதலைப் போராளிகள் நினைவரங்கம் எதிர்வரும் ஞாயிறன்று (30/05/2021) "தமிழ் சமூக வாழ்வியலில் சாதியத்தின் இயங்குநிலை"  பற்றிய கருத்தாடல் நிகழ்வொன்று இடம் பெற்றுள்ளது. இதனை பிரான்ஸில் இருந்து செயற்பட்டுவரும் தலித் சமூக மேம்பாட்டு முன்னணியினர் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.


இணையவழி மூலம்  இடம்பெறவுள்ள இந்நிகழ்வில் நீங்களும் கலந்து கொள்ள லாம்.0 commentaires :

Post a Comment