8/02/2021

பொலிவுறும் மட்டுமாநகர்

மட்டக்களப்பு புறநகர் பகுதியான திருப்பெருந்துறையினை மையப்படுத்தியதாக நடைபாதை, மற்றும் பொழுது போக்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய நகர அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் ஒன்று குறித்து மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ

சந்திரகாந்தன் திட்டமிட்டு வருகிறார்.

அவர் சிந்தனையில் நகரவாசி களுக்கான நடைபாதை மற்றும் உடற்பயிற்சி சாதனங்களுடன் கூடிய பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய நகர அபிவிருத்தி திட்டமாக இது வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கான கள விஜயம் ஒன்றினை கடந்த வாரம் அவர் நடத்தினார். இந்நிகழ்வின் போது பிரதேச செயலாளர் வாசுதேவன் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி திட்டமிடல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

0 commentaires :

Post a Comment