8/07/2021

முகநூல் பதிவொன்றுக்காய் மூக்குவழிய அழுத சுமந்திரன்

கடந்தவாரம் batti.tv என்கின்ற ஒரு முகநூல் பதிவில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பந்தன் பாராளுமன்ற அமர்வுக்காக வரும் காட்சிகள் ஒளிபரப்பானது. வயோதிபம் (88)காரணமாக அவரை கைத்தாங்கலாக பலர் கொண்டுவந்து பாராளுமன்ற ஆசனத்தில் அமர்த்துகின்றனர். அந்த காணொளியை ஒளிபரப்பிய batti.tv "சம்பந்தரின் முதிர்ந்த முதுமையில் அவரால் மக்கள் பணியாற்ற முடியாது என்பதையிட்டு கருத்துச்சொன்னது." அதில் எந்தவொரு வார்த்தைகளும் அவரது முதுமையை கிண்டலோ, கேலியோ செய்யவில்லை.

ஆனால்  batti.tv யின் அந்த விமர்சனங்களை மட்/பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரகாந்தனை திட்டி தீர்க்க தனக்கு வாய்ப்பாக கருதி அக்கருத்துக்களை திரித்த சுத்துமாத்து சுமந்திரன் batti.tv சம்பந்தரின் முதுமையை கிண்டல் செய்ததாக கதையளந்திருக்கின்றார். அதனுடாக  பாராளுமன்றத்தில் மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதற்காக தனக்கு வழங்கப்பட்ட நேரத்தை ஒரு முகநூல் பதிவுக்காக வீணடித்திருக்கின்றார். சிலவேளை முகநூல் பதிவாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி அதற்கு பொறுப்புமிக்க பதில் சொல்லவேண்டிய கடப்பாட்டை  கொண்டவர்தானே? என்று அவர் யோசித்து ஒரு பதிலை வழங்கியிருக்கமுடியும். 

சிலவேளை வயோதிபம் என்பது சம்பந்தரது சிந்தனாசக்தியை பாதிக்கவில்லை,அவரது பேச்சுத்திறனை பாதிக்கவில்லை. என்று பதிலளித்திருக்க முடியும். ஆனால்  சம்பந்தர் என்பவர் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட முடியாதவர் என்பதுபோலவும், ஊடகங்களின் கருத்து வெளிப்பாடு என்பது என்றும் தமக்கே சார்பாக இருக்கவேண்டும் என்பதுபோலவும் மிரட்டும் தொனியில் அவர் உரையாற்றியுள்ளார். 'முதுமையை கிண்டலடித்தமை ஊடாக batti.tv மாற்றுத்திறனாளிகளை கொச்சைப்படுத்தி விட்டது' என்று  முதுமைக்கும் அங்கவீனத்துக்கும் முடிச்சுப்போட்டு  பொய்வழக்காடும் நீதிமன்ற பழக்க தோஷத்தில் கதையளக்கின்றார். 

இப்படியாக ஒரு ஊடகத்தை மிரட்டும் சுமந்திரனுக்கு எதிராக batti.tv மனித உரிமைமீறல் வழக்குகூட தாக்குதல் செய்யலாம். 

 

0 commentaires :

Post a Comment