10/28/2021

22,000 கி.மீ நில எல்லையைப் பாதுகாக்க சீனா புதிய சட்டம்

14 நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் தனது 22,000 கி.மீ நீளம் கொண்ட நில எல்லையில் பாதுகாப்பை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதை விவரிக்கும் தனது முதல் தேசிய அளவிலான சட்டத்துக்கு சீனாவின் நாடாளுமன்றமாகச் செயல்படும் தேசிய மக்கள் மன்றத்தின் (NPC) நிலைக்குழு ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது. எல்லை

"எல்லையில் பாதுகாப்பை ஒழுங்குபடுத்தவும், வலுப்படுத்தவும், உறுதிப்படுத்தவும்" வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நில எல்லைச் சட்டம் வரும் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி நடைமுறைக்கு வருகிறது.

எல்லைப் பாதுகாப்பு மற்றும் அண்டை நாடுகளுடனான தகராறுகளை நிர்வகிக்கும் சீன ராணுவத்தின் பணியை இந்தச் சட்டம் முறைப்படுத்துகிறது. இதற்காக சட்டவிரோதமாக எல்லையைத் தாண்டுபவர்களுகளைத் தடுப்பது, காவல் கருவிகள் மற்றும் ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்த ராணுவத்துக்கு அனுமதி வழங்குகிறது.

எல்லை கடந்திருக்கும் ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளைப் பாதுகாப்பதற்கும், நீர் வளங்களை உத்திசார்ந்து பயன்படுத்துவதற்கும் தேசிய அரசுக்கு கடமை இருப்பதாகவும் அது கூறுகிறது.

0 commentaires :

Post a Comment