11/01/2021

கண்டியனாறு குளம் விரிவாக்கம் மூலம் 1500 ஏக்கர் நெற்செய்கை அதிகரிக்கும்

 மண்முனை மேற்கு பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட கண்டியனாறு கிராமத்தை அண்டிய மாவடி தட்டு பெரியகுளம் அமைப்பதற்கான முன்னேற்பாட்டு களவிஜயம் ஒன்றினை   பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கெளரவ.சந்திரகாந்தன் அவர்கள்   மேற்கொண்டார்.


இக்குளத்தினை  அமைப்பதன் ஊடாக மண்முனை பிரதேசத்தில் சுமார் 1500 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட விவசாய நிலங்கள் மேலதிக நெற் செய்கை பண்ணமுடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

மேற்படி பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் கள விஜயத்தின்போது   நீர்ப்பாசன திணைக்கள பொறியியலாளர்கள் மற்றும் கமநல சேவை உத்தியோகத்தர்கள் பொது மக்கள்   என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

0 commentaires :

Post a Comment