11/13/2022

கல்வியாளர் லெனின் மதிவானம் மறைந்தார்


எழுத்தாளர், கல்வியாளர்,லெனின் மதிவாணம் இன்று. காலமானார்.   காசல்ரீயை பிறப்பிடமாக கொண்ட அவர், ஆசிரியராக, ஆசிரியர் கலாசாலை விரிவுரையாளராக,  இலங்கைக் கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தில் உதவி ஆணையாளராக என்று பல பதவிகளை வகித்தார்.

அரசியல் இலக்கிய துறை சார்ந்த பல சிறந்த நூல்களையும் எழுதியுள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக  நோய்த்தாக்கத்துக்கு உள்ளாகி இருந்த லெனின் மதிவானம் இன்று காலமானார்.

0 commentaires :

Post a Comment