5/20/2013

| |

காற்பந்துப் போட்டியில் “சீலாமுனை யங்ஸ்டார்” அணி சம்பியன்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட காற்பந்தாட்டச் சங்கம் மட்டிக்கழி கதிரொளி வளையாட்டுக் கழகத்தின் அனுசணையுடன் 2013.05.18ம்,19ம் திகதிகளில் மட்டிக்கழி கதிரொளி விளையாட்டுமைதானத்தில் நடத்திய அணிக்கு ஏழு வீரர்கள் பங்குபற்றும் காற்பந்துப் போட்டி நடைபெற்றது. இப் போட்டியில் பிரதம அதிதியாக ஜனாதிபதியின ஆலோசகரும் மாகாணசபை உறுப்பினருமான சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் கலந்துகொண்டு வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு பரிசில்களையும் வழங்கிவைத்தார்.
 இவ் விளையாட்டுப் பொட்டியில் மட்டக்களப்பு சீலாமுனை “யங்ஸ்டார் வளையாட்டுக் கழகம் வெற்றிபெற்று தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாகவும் கதிரொளி சம்பியன் கிண்ணத்தை கைப்பற்றியுள்ளது.
30 அணிகள் பங்குபற்றிய இச் சுற்றுப்போட்டியில் நேற்றய தினம் 18ம் திகதி முதலாவது சுற்றுப்போட்டியும், இன்று 19ம் திகதி  முறையே இரண்டாவது சுற்று, காலிறுதி, அரையிறுதி, இறுதிப் போட்டிகள் இடம்பெற்றன. இதில் சீலாமுனை யங்ஸ்டார் அணி முதல் சுற்றில் சினொளி அணியினையும், இரண்டாம் சுற்றில் கோப்ரா அணியினையும், காலிறுதியில் இக்னேசியஸ் அணியையும், அரையிறுதியில் கோல்ட் பிஸ் அணியையும், இறிதிப் போட்டியில் ரெட்ணம்ஸ் அணியையும் எதிர்கொண்டு அவ்வணிளை வெற்றிபெற்று சம்பியன் அணியாக தெரிவாகியுள்ளது.
இவ் யங்ஸ்டார் அணியினர் கடந்த பெப்ரவரி மாதம் திராய்மடுவில் நடந்த காற்பந்துப் போட்டியிலும் முதலிடத்தை வெற்றிகொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.