5/31/2013

| |

ரென் ஐ தீவுக்கான உரிமையை மீறியதற்கான எதிர்ப்பு


தனது நாட்டின் உரிமை பிரதேசத்தைப் பேணிக்காக்கும் சீனாவின் மனவுறுதி மாறாது. பிலிப்பைன் எந்த வடிவத்திலும் ரென் ஐ தீவை சட்டவிரோதமாக கைப்பற்றுவதை சீனா ஏற்றுக்கொள்ளாது. சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித்தொடர்பாளர் ஹொங் லெய் 30-ஆம் நாள் பெய்சிங்கில் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
1999-ஆம் ஆண்டில், பிலிப்பைனின் ஒரு போர் கப்பல், தரை தட்டியது என்ற சாக்கில், சீனாவின் நான் ஷா தீவுக்களைச் சேர்ந்த ரென் ஐ தீவுக்கு அருகில் சட்டவிரோதமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து, சீனத் தரப்பு பலமுறை பிலிப்பைனுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், இந்தப் போர் கப்பல் அங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது, சீனாவின் உரிமை பிரதேசத்தையும், தென் சீனக் கடலில் பல்வேறு தரப்புகளின் செயல்கள் பற்றிய அறிக்கையையும் மீறியுள்ளது என்று ஹொங் லெய் கூறினார்.