5/12/2013

| |

தேத்தாதீவு உதயம் விளையாட்டு கழக விளையாட்டு விழா

தேத்தாதீவு     உதயம்   விளையாட்டு  கழக  விளையாட்டு  விழா  இன்று  இடம்பெற்ற்து .கிராமத்தில் கல்வியல்  சாதனை படைத்தோரும்    விழாவில்   கௌரவிக்கப்பட்டனர் . அதிதிகளாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி பி.எம்.சார்ள்ஸ் அவர்களும்,  மட்டக்களப்பு மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ திணைக்களத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் ச.இன்பராசன் அவர்களும், கிழக்குப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் அரச அதிகாரிகளும் கலந்துசிறப்பித்தனர்.