7/03/2013

| |

ஜனாதிபதி ஆலோசகரின் மக்கள் சந்திப்பு அலுவலக முகவரி மாற்றம்

முன்னாள் முதலமைச்சரும், ஜனாதிபதியின் ஆலோசகருமான சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்களின் மக்கள் சந்திப்பு அலுவலக முகவரி மாற்றப்பட்டுள்ளது. மக்கள் சந்திப்பு அலுவலகம் கடந்த காலங்களில் வாவி வீதியில் இயங்கி வந்தது. ஆனால் நேற்றைய தினம் மட்டக்களப்பு யாட்வீதியில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட ஜனாதிபதியில் ஆலோசகரின் அலுவலகத்திலேயே மக்கள் சந்திப்பு நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும்.