4/30/2014

| |

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகளின் மே தின நிகழ்வுகள் படுவான்கரை மண்ணில்

Photoஉலகத் தொழிலாளர் தினம் 2014

உலகத் தொழிலாளர் தினத்தினை முன்னிட்டு தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள வாகன ஊர்திப் பேரணி நிகழ்வு எதிர்வரும் 01.05.2014ம் திகதி பி.ப 01.30 மணிக்கு மட்டக்களப்பு லேக் வீதியில்; அமைந்துள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து ஆரம்பமாகி மண்முனைப் பாலத்தினூடாக மகிழடித்தீவுச் சந்தியைச் சென்றடைந்து. அங்கு உழைக்கும் வர்க்கத்தின் நலன் காக்கும் தலைவர் சி.சந்திரகாந்தன் அவர்களின் தலைமையில் தமிழரின் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க  படுவான்கரை மண்ணின்; மகிழடித்தீவுச் சந்தியில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சி நடத்தும் மாபெரும் மேதின நிகழ்வு பெறவுள்ளது.