11/29/2014

| |

எஸ்.பொவின் இறுதி ஊர்வலம் நேரடியாக பார்வையிடலாம்

எஸ்.பொவின் இறுதி ஊர்வலம் நேரடியாக பார்வையிடலாம் 
எஸ் .பொ அவர்களின் இறுதிச் சடங்கை கீழேயுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்வதன் மூலம் அவுஸ்ரேலிய நேரம் சனி -காலை (8.30-10.30) வரையும் , மத்திய ஐரோப்பிய நேரம் வெள்ளி இரவு 10.30 க்கும் பார்வையிடலாம்