3/25/2015

| |

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தொழிற்சங்க விஷேட கலந்துரையாடல்

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தொழிற்சங்க அங்கத்துவர்களுடனான விஷேட கலந்துரையாடல் தொழிற்சங்கத் தலைவர் அவர்களின் தலைமையில் எதிர்வரும் 29.03.2015ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு வாவிக்கரை விதியில் அமைந்துள்ள தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தலைமைக் காரியாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் அபிவிருத்தி தொடர்பாகவும், தொழிற் சங்கத்தின் அபிவிருத்தி தொடர்பாகவும் இங்கு விஷேடமாக கலந்துரையாடப்படவுள்ளது.

இக் கலந்தரையாடலில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தொழிற்சங்க உறுப்பினர்களும், கட்சியின் உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.