3/31/2016

முன்னிலை சோசலிசக் கட்சியின் குமார் குணரத்னத்துக்குஒரு வருட சிறைத்தண்டனை

அனுமதியின்றி இலங்கையில் தங்கியிருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னிலை சோசலிசக் கட்சியின் குமார் குணரத்னத்துக்கு குறைந்த வேலைகளுடன் கூடிய ஒரு வருட சிறைத்தண்டனை விதித்து கேகாலை நீதவான் பிரசன்ன அல்விஸ், இன்று (31) உத்தரவிட்டார்.

0 commentaires :

Post a Comment