7/05/2016

வரிச்சுமை நல்லாட்சியின் மறுபெயர்

ரணில் -மைத்ரி அரசின் மக்களுக்கெதிரான வரி விதிப்பை எதிர்த்து முன்னிலை சோசலிசக் கட்சி , நாடு தழுவிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது.இன்று கேகாலை நகரில் நடந்த வரி விதிப்புக்கெதிரான விழுப்புணர்வுப் போராட்ட படங்கள்  

0 commentaires :

Post a Comment