7/07/2016

இலங்கையில் முதல் தடவையாக நிழல் அமைச்சரவை தெரிவு

ஒன்றிணைந்த எதிரணியினர் அவர்களது அமைச்சரவை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதற்கான நிழல் அமைச்சரவையொன்றை, இன்று நிறுவியதுடன் அதில் பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார். அத்துடன் புத்தசாசன நடவடிக்கைகளுக்கான அமைச்சராகவும் அவர் காணப்படுவார். நிதியமைச்சராக பந்துல குணவர்தனவும் கல்வியமைச்சராக டளஸ் அழகபெரும, வெளிவிவகார அமைச்சராக நாமல் ராஜபக்ஷவும் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ் தேசியகூட்டமைப்பு வடக்கு கிழக்கு அரசியல் விடயங்களுக்கு அப்பால் நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்கள் சார்ந்து ஒரு சரியான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட தவறியிருக்கின்ற இந்நிலையில் இந்த ஒன்றிணைந்த எதிரணியினர் அவர்களது நிழல் அமைச்சரவையை உருவாக்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகும்.

0 commentaires :

Post a Comment