11/30/2016

கிழக்கு மாகாணசபையின் முன்னால் அதிபர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளில் கடமை நிறைவேற்று அதிபர்களாகக் கடமையாற்றி வருகின்ற அதிபர்கள், தங்களுக்கு நிரந்தர நியமனங்களை வழங்குமாறு கோரி, இரண்டாவது நாளாக இன்று செவ்வாய்க்கிழமையும் (29), கிழக்கு மாகாணசபையின் முன்னால் ஆர்ப்பாட்டதில் ஈடுபட்டனர்.

0 commentaires :

Post a Comment