11/22/2016

விபுலாநந்தருக்கு வந்த வினை

முத்தமிழ்வித்தகன் பிறந்த வீதியின் இன்றைய நிலை மிகவும் பரிதாபகரமாகவுள்ளது. காரைதீவு விபுலானந்த வீதியின் அவலநிலையையே இங்கு காண்கிறீர்கள். மழைகாலங்களில் வீதியில் வெள்ளம் தேங்கிநிற்பதும் மத்தியவீதியிலிருந்து இவ்வீதி ஆரம்பமாகும் இடத்தில் ஒரு குளம் இருப்பது போன்று வெள்ளம் தேங்கிநிற்பதும் வழமையாகிவிட்டது.

இவ்வீதியால் பயணிப்பவர்கள் படும் கஸ்ட்டம் சொல்லும்தரமன்று. எனவே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இதுவிடயத்தில் கவனஞ்செலுத்தவேண்டும் என பொது மக்கள் வேண்டுகோள்விடுக்கின்றனர்.


*நன்றி *படங்களும் தகவலும் சகா

0 commentaires :

Post a Comment